Balící linka na drobná spotřebitelská balení

V roce 2016 jsme v rámci Programu rozvoje venkova, operace Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, zažádali o dotaci a začali realizovat modernizaci linky pro balení mouky a vloček. Cílem je zvýšit efektivnost balení a současně i konkurenceschopnost výrobků na trhu. Rychlost balení současné balící linky již nedostačuje a spolu s technologickou zastaralostí a opotřebením je důvodem pro její kompletní obnovu. Trh navíc vyžaduje, aby i vločky byly zabalenyv papírových sáčcích s křížovým dnem, což dnes není možné. Nová linka bude demontována a na její místo umístíme novou linku moderní konstrukce s vyšším výkonem.

Vzhledem k převládajícímu balení mouky bude linka vybavena šnekovým dávkovačem. Produkty budou dávkovány do papírových sáčků s křížovým dnem. Sáčky budou automaticky uzavírány a uzávěr bude zalepen lepidlem. Linka bude vybavena kontrolní váhou a automatickým vyřazováním sáčků s neshodnou hmotností a se zpětnou vazbou a regulaci dávkovače. Dále bude vybavena pamětí pro shromažďování dat o provozu a jejich dálkovým přenosem na PC. Tato data jsou nezbytná pro identifikaci a sledovatelnost výrobku. Kompletní linka končí propojovacím dopravníkem a strojem na skupinové balení sáčků do smrštitelné fólie.

balicka 2abalicka 2bbalicka 2c

Program rozvoje venkova je organizován Státním zemědělským intervenčním fondem za přispění Evropské unie. 

Souhrnné informace o realizaci:

Opatření: 4

Podopatření: 4.2

Operace: 4.2.1

Název operace: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Záměr: b

Název záměru: Zpracovatelské podniky

Priorita: 3

Název projektu: Linka na drobné spotřebitelské balení mouky a vloček