Certifikáty

Zabezpečení vysoké jakosti výrobků a poskytovaných služeb je jednou z hlavních podmínek dosažení spokojenosti našich zákazníků. Aby naši zákazníci byli trvale spokojeni a stále se k nám vraceli, rozhodli jsme se vytvořit systém zabezpečení kvality, který budeme neustále rozvíjet.

  • Výrobu kvalitních a zdravotně nezávadných výrobků ve firmě zajišťuje systém HACCP. Cílem systému je navrhnout a provozovat flexibilní řízení technologických postupů a hygieny ve výrobě, které zabezpečí zdravotní nezávadnost finálních výrobků.
  • Systém managementu kvality a bezpečnosti potravin v souladu s mezinárodní normou ISO 22000:2005 zajišťuje trvalé zlepšování všech činností, procesů a parametrů výrobků a současně komunikování se zákazníky.
  • Výroba pšeničných a žitných otrub je v souladu s podmínkami standardu GMP+ B2. Cílem je bezpečnost a zdravotní nezávadnost pšeničných a žitných otrub. Firma byla certifikována nezávislým poskytovatelem služeb Lloyd's Register Business Assurance v září v roce 2018.

Systém HACCP byl poprvé v naší firmě prověřen a úspěšně certifikován nezávislou certifikační společností BVQI v roce 2003 a v následujícím roce byl stejnou firmou certifikován systém řízení jakosti podle standardu ISO 9001:2000.

Od roku 2009 jsou všechny naše výrobky vyráběny v podmínkách systému managementu kvality a bezpečnosti potravin, který je v souladu s normou ISO 22000:2005. Tento system byl certifikován společeností 3EC International. Aktuální čísla certifikátů: H-0194C/18 pro HACCP, F-043/18 pro ISO 22000:2005 a 0078505 pro GMP+ B2.

Značka Klasa

Ocenění značkou KLASA nese již sedm našich výrobků. První ocenění v roce 2004 získaly výrobky Hrách žlutý loupaný půlený a Kroupy ječné střední č.7. V roce 2005 přibyly Pšeničná mouka hladká světlá - 00 extra, Pšeničná mouka polohrubá výběrová a Pšeničná mouka hrubá Zlatý klas. V dalším roce (2006) se k nim připojily Pšeničná mouka hladká polosvětlá (T650) a Kroupy ječné velké č.10.

EKO-KOM

Firma Naděžda Feithová uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a plní tak svou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle zákona č. 477/2001Sb., o obalech.

Chuť Jižní Moravy

V rámci veletrhu Regiontour 2013 ve čtvrtek 17. ledna 2013 jsme na brněnském výstavišti získali ocenění „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2012“, které předával náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý. Ocenění získaly tři naše výrobky: Kroupy ječné střední č.7, Sváteční nudle a Směs pro domácí pečení – Chléb slunečnicový, které mají právo nést logo „Chuť Jižní Moravy“.

3ecs
ekokom
chuť 2012
klasa