Laboratoř

Kontrolní laboratoř ve firmě je základním bodem vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Zaručuje příjem a výdej kvalitních, zdravotně nezávadných surovin a výrobků dle zavedeného systému HACCP. Celý výrobní proces je řízen vnitropodnikovými směrnicemi dle normy ISO 22000:2005. Z hlediska zajištění jakosti všech výrobků jsou zpracovány specifikace surovin a výrobků, které zahrnují kritéria platných norem, ale i požadavků zákazníků. Laboratoř na jejich základě provádí analýzy, které eviduje a může tak kdykoliv podat informace o jednotlivých šaržích.

Naše laboratoř je vybavena moderními přístroji na měření jak analytických hodnot, tak reologických vlastností mouk. Stanovujeme zde vlhkost, obsah popela, N-látky, objemovou hmotnost, pádové číslo, objem sedimentu, obsah lepku, vařivost, příměsi a nečistoty, vaznost vody v mouce, tažnost těsta a jeho odpor při hnětení.

V červnu 2012 proběhla kompletní rekonstrukce laboratoře (rozdělení na "čistou" a "špinavou" zónu, návaznost jednotlivých pracovních úkonů), čímž jsme vedle výborného přístrojového vybavení dosáhli i příjemného pracovního prostředí.

Mimo vlastní rozbory provádíme kompletní rozbory obilí při sklizni dle vyžádaného ceníku služeb.