Politika kvality a bezpečnosti potravin a krmiv

Firma Naděžda Feithová - ALFA mlýn a balírna Pouzdřany vyrábí a distribuuje mlýnské výrobky a těstoviny, určené pro potravinářské zpracování, přímý prodej a výrobu krmiv. Kromě toho je balírnou vlastních výrobků a dalších nakupovaných rostlinných produktů, které balí do spotřebitelských obalů.

Politikou kvality a bezpečnosti potravin a krmiv je závazek k:

 • zabezpečení vysoké kvality a zdravotní nezávadnosti výrobků
 • dosažení spokojenosti našich zákazníků
 • neustálému sledování a uplatňování legislativy ČR a EU, zejména v oblasti potravin, krmiv a životního prostředí
 • trvalému zlepšování efektivnosti systému řízení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv.

V politice kvality a bezpečnosti potravin a krmiv jsme stanovili tyto priority:

 1. Trvale zvyšovat úroveň výrobků a vývoj nových výrobků, na základě informací získaných od zákazníků, odborné veřejnosti a trhu.
 2. Uplatněním nových strojů a zařízení docilovat snižování nákladů, zvyšování kvality a zdravotní bezpečnosti vyráběných výrobků.
 3. Zajišťovat ověření parametrů kvality nakupovaných surovin a výrobků pomocí kvalitního vybavení provozu a vlastní laboratoře potřebnou měřící a přístrojovou technikou, dále dodavatelsky v akreditované laboratoři.
 4. Zajistit trvalé zapojení pracovníků na všech úrovních organizace do procesu uplatňování a zdokonalování systému řízení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv ve společnosti. K tomu uplatňovat tyto zásady:
  1. zásada připravenosti - každý pracovník musí být na svou práci dokonale připraven - vzdělán, vyučen, zaučen a zaškolen,
  2. zásada výkonnosti - každý pracovník podává v provozech kvalitní a dobře odvedenou práci, při které musí přísně dbát na kvalitu výrobku,
  3. zásada odpovědnosti - každý pracovník odpovídá za svoji práci, její kvalitu a nejvyšší jakost výrobku,
  4. zásada důsledná oznamovací povinnosti - s výsledkem řešení problému, který v konečném důsledku vede k nápravě v zájmu společného cíle,
  5. zásada hygieny a čistoty - každý pracovník v potravinářské výrobě musí bezpodmínečně dbát na hygienu a čistotu a tímto zabraňuje kontaminaci výrobku.

Politika kvality a bezpečnosti potravin a krmiv je závazná pro všechny pracovníky společnosti a je projednána v celé firmě.

Pouzdřany dne 26.4.2018

Naděžda Feithová v.r.
majitelka firmy

Ing. Marek Feith v.r.
ředitel firmy