Technologie mletí

Příjem suroviny

Surovina je do mlýna dovážena nákladními vozidly určenými pro přepravu potravin. Po příjezdu jsou z každé dodávky odebrány vzorky, u kterých provede laborantka rozbor. Zjišťuje se zdravotní nezávadnost suroviny (především přítomnost plísní, škůdců, cizích předmětů) a také kvalitativní ukazatele (vlhkost, obsah bílkovin a jejich kvalita, porušení škrobu, objemová hmotnost, reologické vlastnosti a další.). V případě nevyhovujících parametrů je celá dodávka vrácena. Vstupní kontrola, která zaručuje příjem pouze kvalitní, nezávadné suroviny, je důležitým bodem v celém procesu zpracování obilí ve mlýně. Pokud surovina odpovídá požadované kvalitě, je vysypána na příjmový koš a přes příjmovou linku je přijata do sil. Obilí se třídí do sil dle vlhkosti a kvalitativních parametrů.

Čistírna

Obilí je odebíráno z více sil v určitém poměru, aby vznikla optimální směs na mletí. Prochází čistírenskou linkou (např. sítový třídič, aspirační skříň, magnet, odkaménkovač), kde se z obilí odstraní příměsi a nečistoty. Povrch obilí je očištěn na odíracích strojích. Takto připravené obilí je vedeno na mlýn.

Mlýn - proces výroby

Zpracování pšenice a žita

Ve mlýně jsou pšenice a žito zpracovány na samostatných linkách. Obilí připravené z čistírny je semíláno na válcových stolicích automatického mlýna. Při mletí vznikají krupice, které se dále čistí na reformách a zpracovávají na hrubé a polohrubé mouky. Dalším produktem, který vzniká při mletí, jsou hladké mouky. Všechny výrobky jsou vedeny pneudopravou do zásobníků. Mouky hladké se míchají a případně upravují jejich vlastnosti.

Na celý výrobní proces dohlíží stárek. Laboratoř denně provádí odběr vzorků z výroby a provádí rozbory (vlhkost, obsah popela, granulace, reologické vlastnosti). Dle rozboru může být mouka upravena na určité parametry dle přání zákazníka. Jakmile jsou parametry schváleny laboratoří, je mouka uvolněna na balení 1 kg, 12 kg, 50 kg (pytle), popř. jiné hmotnosti, nebo do expedičních zásobníků pro přepravu cisternou.

Jako vedlejší produkty při mletí vznikají otruby a krmná mouka. Tyto produkty jsou vedeny do venkovních zásobníků, odkud jsou expedovány nákladními vozidly.

Zpracování kukuřice

Kukuřice je zpracována na samostatné kukuřičné lince po předchozím vyčištění v čistírně. Při mletí jsou z kukuřice odstraněny klíčky, čímž se podstatně sníží obsah tuku ve výrobcích. Vyrábí se kukuřičná krupice T600 odklíčkovaná, kukuřičná mouka a kukuřičný šrot. Výrobky jsou skladovány v zásobnících, odkud jsou pytlovány nebo baleny dle požadavku odběratele.

Zpracování ječmene

Ječmen je zpracován na kroupy na loupacích strojích. Po obroušení a vyčištění se kroupy třídí na třídiči dle velikosti na kroupy č. 3, 7, 10.

Zpracování hrachu

Hrách je vyčistěn na čistírenské lince a veden na loupací stroje, kde je ze zrna odstraněna slupka.

Míchárna směsí

Směsi na pečení chleba jsou připravovány v samostatném míchacím stroji. Směsi jsou připravovány z čerstvé mouky z vlastního mlýna, ostatní přísady jako kmín, slunečnici apod. nakupujeme od prověřených dodavatelů.

Dohled stárka nad výrobou všech výrobků, přísná laboratorní kontrola jak na vstupu suroviny do mlýna, tak výstupu výrobků, zavedený systém řízení jakosti dle normy ISO 22000:2005 a systém HACCP jsou předpokladem kvalitní produkce.